Om oss

Om oss:

vi är ett företag med lång historia

Vår historia

Metallverkstaden CM Hammar etablerades för över 150 år sedan på den svenska marknaden. Det hela började den 9 maj 1856. En resande smed, Carl Mauritz Hammar kom till staden Göteborg på västkusten. Göteborg hade ett strategiskt läge i hjärtat av Skandinavien och var och är fortfarande den största hamnen i norra Europa. Här såg han en möjlighetl att bli en leverantör för stadens stora varvsindustri. Och så en magisk dag fick han kungens brev som gav honom tillstånd att starta en plåtverkstad med namnet Hammar. Verkstaden etablerades på Stora Badhusgatan 5

Företaget fick snart ett rykte om sig att vara en av de bästa metallverkstäderna i Sverige. Produktsegment var från börja inte så stort och deras specialitet blev lanternor för fartyg, vilket gav bolaget en prestigefylld guldmedalj i 1886 års världsutställning i Liverpool. Den fick snabbt stor spridning geografiskt och en bred kundkrets. Tack vare en av sönerna i huset blev Hammar det första svenska företaget att sälja passare 1895. Vidare så studerade sonen Gustaf  i London och lärde sig allt om att tillverka kompasser från familjen Hughes. Denna tillverkning togs upp hos Hammar metallverkstad och höll på långt in på 1900 talet. 1993 grundades CMH Smides AB som idag har 13 anställda. Vår kundkrets finns inom Byggnads och Snickeriindustrin, Inredningsföretag och Varvsindustin och i många fall levererar vi till återförsäljare som skeppar vidare våra produkter ut i vida världen